Robin Meesterverteller

Robin Meesterverteller

Verhalen zijn van alle tijden. Vanaf de oertijd tot nu: zodra de mens kon communiceren, bracht hij verhalen over.

Robin Meesterverteller

Verhalen zijn van alle tijden.

Vanaf de oertijd tot nu: zodra de mens kon communiceren, bracht hij verhalen over. Met stem, klank en zang; met mimiek, dans en uitdossing: hoe meer expressie hij gebruikte, hoe meer er meegeleefd en begrepen werd. Verhalen speelden een noodzakelijke rol in de ontwikkeling van een volk en werden een waardevol onderdeel van de volkscultuur. Nog steeds zijn verhalen door stem, muziek en dans belangrijk in opvoeding en in onze samenleving.

Verhalen tot leven brengen

Robin Meesterverteller brengt met passie verhalen tot leven door een geïntegreerd gebruik van tekst en muziek, van verbeelding en uitbeelding, klank en zang, kleding en aankleding.

Van korte intieme luistersprookjes tot avondvullende verhalen.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Ter opluistering van uw feest of kinderpartij, dinerbegeleiding, bijeenkomst, high tea, of wat voor gelegenheid dan ook: er is altijd wel een verhaal naar uw wens.

Wij treden regelmatig op in instellingen en scholen.

Bent u benieuwd hoe het is begonnen? Lees het verhaal.

Bent u geïnteresseerd? Raadpleeg de agenda of neem contact met ons op.

Robin Ragebol
line

Laet ons verhalen vertellen

line

Over verhalen, vertellen en muziek

line

Verhalen

Ieder mens bezit een geest die verlangt naar geluk en liefde; naar vrijheid en ontwikkeling. Verhalen geven die geest voedsel; hoop op een beter of mooier leven.

Verhalen zijn er in alle soorten en maten.

Wij kiezen verhalen, die ons iets zeggen; verhalen met een boodschap; een kern.

Deze worden bewerkt om ze mooi, toegankelijk en begrijpelijk te maken.

We doen ons uiterste best om deze bewerking in de geest van het verhaal en in overeenstemming met de essentie ervan te houden:

 • Met een tekst, die begrijpelijk en logisch is en recht doet aan inhoud en stijl.
 • Muzikaal met zang en klanken op natuurlijke instrumenten.
 • Met verbeelding en uitbeelding in woord en gebaar.
 • Met kleding en aankleding in stijl.

Een goed verteld verhaal kan amuseren en ontroeren; motiveren en inspireren.

verhaleninsteen

Vertellen

Een verhaal wil iets overbrengen, iets zeggen. Dat is de boodschap, de essentie. Die essentie in het verhaal vormt een min of meer consequente lijn. Vanuit die basis kan met fantasie en verbeeldingskracht van de verteller een prachtige wereld ontstaan, waarin het verhaal als natuurlijk tot leven komt. Met woord, expressie, muziek, kleding, decor, attributen. Het moet wel allemaal met elkaar kloppen, natuurlijk. Maar het belangrijkste is passie: vertellen doe je met hart en ziel.
Robin Meesterverteller
Als een verhaal met alles eromheen zo vanzelf en natuurlijk gaat, dat het gaat stromen;  gaat het verhaal leven; dan ontstaat er een soort magie en boeit het. Dan kan het inwerken op de bewuste en onbewuste lagen van de ziel.

En dan maakt het niet uit of het een kort sprookje of een lang middeleeuws epos is.

Muziek

Muziek geeft een stemming, emotie aan. Tegenwoordig is zij in belevingen niet meer weg te denken: essentieel bij concerten en festivals; in films en reclame.

Muziek heeft altijd een grote rol gespeeld in samenlevingen. Voor de oude Grieken was zij de essentie van hun opvoeding en van groot belang in alle aspecten van het leven. Zij was voor hen ‘de vrije uiting van een schone en harmonische ziel’. Ze geloofden dat muziek de ziel op verscheidene manieren beïnvloedde. Muziek was meer dan alleen klank: ‘ – een innige verbondenheid van melodie, poëzie en dans, waardoor de speciale gevoelswaarde van het toegepaste ritme en de melodie door de gebruikte woorden en gebaren volkomen helder tot uitdrukking kwam.’Muziek brengt bewust en onbewust een diepere dimensie aan het verhaal. Als rustpunt en als ondersteuning: met zang en klanken op natuurlijke instrumenten, geven wij de beleving ervan een grotere ervaring mee.

Robin Meesterverteller
line

Laet ons levend houden die scone taele

line
Robin Meesterverteller

Repertoire

Robin Meesterverteller kan solo of in duo verhalen uit een scala van diverse oude tijden voor u tot leven brengen. Met zijn tweeën vullen we elkaar aan om tot een geïntegreerde opvoering te komen met tekst, muziek en diverse theatervormen.

Robin Meesterverteller
Robin Meesterverteller
Ter opluistering van uw (verjaardags-) feest of jubileum; een (klassiek of Bourgondisch) diner of personeelsbijeenkomst, dan wel passend bij een evenement of herdenking of opening/sluiting van een historisch gebouw of instituut. Langere verhalen kunnen met (kleine) pauzes in onderdelen gebracht worden. Graag overleggen wij met u hoe wij onze bestaande dan wel nieuwe verhalen kunnen inpassen in uw gewenste beleving. Wellicht heeft u zelf een idee, dat wij in overleg met u uitwerken tot een mooie voorstelling.

Ons repertoire bestaat tot nu toe uit de volgende soorten verhalen:

Griekse mythen

Grieks-arboretum1 Verhalen uit de Griekse mythologie gaan veelal over de vorming van de aarde en haar tastbare en niet tastbare fenomenen. Deze godenverhalen gaven de oude Grieken een verklaring hoe hun wereld tot stand kwam en in stand werd gehouden. Verering van de goden door de mensen was essentieel om hen gunstig te stemmen.

In deze overgeleverde mythische verhalen weerklinken vaak universele waarheden en wetten.

Aangezien de oude Grieken de muziek van essentieel belang achten voor de ziel, geven wij de Griekse mythen dan ook inhoud met zoveel mogelijk oude Griekse muziek.

Wij kunnen u de volgende mythe aanbieden.

 • De mythe van Demeter en Persephone: Over de roof van Kore door Hades; het ontstaan van de Eleusinische mysteriën en het ontstaan van de wisseling der seizoenen. Duo met muziek.
  Duur: 50 min.

“Wanhopig zocht zij in bergen en in dalen. Op de stranden der oceanen liep zij en riep haar smart uit over de aanrollende golven van de zee. Zij doorkruiste diepe bossen en verlaten velden; zij bezocht de ijzige toppen van de bergen, de gloeiende hitte van de woestijn; de dorre hoogvlakten en broeierige moerassen van het laagland. Zij zocht dag en nacht; negen dagen en nachten zocht zij zonder rust …”

Sprookjes

Sprookjes zijn oeroude verhalen, die vaak al voor de middeleeuwse tijd overgeleverd werden. Het zijn producten met grote symbolische waarde en een waardevol cultureel bezit. Een sprookje bevat in een vaak simpel vertelde eenvoud krachtige beelden en een verborgen diepe wijsheid. Deze wijsheid heeft een universeel karakter en is daarom nog steeds actueel. Kinderen, maar ook volwassenen voelen deze wijsheid vaak onbewust aan en kunnen die beelden en lessen van het verhaal in hun leven inpassen. Daarom is het zaak niet al te lichtzinnig met sprookjes om te gaan.

Wij kunnen u de volgende sprookjes aanbieden.
Kikkerkoning-belofte-deel

  • de Kikkerkoning of IJzeren Hendrik: het oeroude Grimm-sprookje over een kikker, die in een prins verandert; echter niet zo makkelijk!. Duo met muziek.
    duur: 35-40 min
  • Ragebol: een Noors volksverhaal over echte liefde en echt kijken. Duo met muziek.
   Duur: 35-45 min
  • Het spintolletje, weefschuitje en de naald: Grimm-sprookje. Duo met muziek.
   Duur: 25-30 min
  • Het lelijke jonge eendje: sprookje van Andersen. Over accepteren en omgaan met ‘anders’ zijn. Duo met muziek.
   Duur: 40-45 min
lelijke eendje zwemt de wijde wereld in

lelijke eendje zwemt de wijde wereld in

 • De drie talen: Grimm-sprookje. Solo met muziek.
  Duur: 25-30 min
 • Vrouw Holle: Grimm-sprookje. Duo met muziek.
  Duur: 35-40 min
 • De droom van Hansl: sprookje met elementen uit Grimm, over je droom zoeken en volgen. Duo met muziek.
  Duur: 30-40 min
 • De melk voor de emir. Een kort Arabisch sprookje over de zoektocht van de vizier naar de genezende leeuwenmelk en de wijsheid, die hij gaandeweg ontdekt. Solo zonder muziek.
  Duur: 10-15 min.
 • De wolkeneter: oud Indiaans sprookje. Indiaanse jongen wil MAN worden en verslaat met behulp van dieren en magische veren de wolkeneter. Duo/trio met muziek.
  Duur: 30-35 min
 • Hoed je voor trollen: Scandinavisch sprookje. Kleermaker ontdekt trollen en redt bruiloft, humor met en voor kinderen. Duo/trio met muziek.
  Duur: 30-35 min

Keltische verhalen

Verhalen uit de oude Keltische cultuur kennen wij vooral van de Ierse “fairytales” en de sagen rond het hof van Arthur. Barden en vertellers stonden bij de Kelten in hoog aanzien: het waren geleerden, die veel kennis bezaten en het dankbare publiek onderwezen en vermaakten.

Hun verhalen werden met grote precisie mondeling doorgegeven aan een jongere generatie, die dit met grote ernst woord voor woord en klank voor klank moesten onthouden.

De Kelten bevolkten voor de komst van de Romeinen een groot deel van West- en Midden Europa, maar werden steeds verder teruggedrongen naar de randen van Europa, waar hun cultuur vooral in Ierland, Wales en Schotland nog tot ver in de Middeleeuwen van betekenis bleef. Daar klonken nog lang (en klinken nog steeds) de verhalen uit die oude tijden door en deze zijn door diverse schrijvers (oa. Yeats) verzameld en opgeschreven.

Kelten geloofden in de directe aanwezigheid van natuurgoden en –wezens. Hun verhalen kenmerken zich door de aanwezigheid van deze wezens en hun omgang met de mens, vaak in de strijd met de opkomst van de christelijke wereld.

Sporen van Kelten zijn ook nu nog overal in Europa te vinden: in versieringen en ornamenten; in namen zoals Gaelic en Gallië, het Franse land voor de komst van de Franken en ja, ook in: Asterix en Obelix. En gelukkig lieten de Kelten hun geloof in natuurwezens ons na in de ons bekende sprookjes!

Wij kunnen u de volgende verhalen aanbieden:

keltisch-lady-of-shalott

 • De Vrouwe van Shalott: een Arthuriaans verhaal gebaseerd op het gedicht “The Lady of Shalott” van A.L. Tennyson. De bekende Ierse bard Loreena McKennit heeft (delen van) dit gedicht van prachtige muziek voorzien. Het vertaalde gedicht wordt op deze muziek tijdens de voorstelling gezongen en begeleid op luit. Solo met muziek.
  Duur: 60 min.

“Aan beide zijden van de rivier liggen gerst- en roggevelden hier. En door deez’ zee van wuivend graan loopt de weg die mensen gaan naar ’t veeltorige Camelot.
Hier waar de weg de rivier weer ziet, verscholen achter struik en riet, zien zij in ’t midden van de vliet het eiland van Shalott…”

 • Hoe Mangus rijk werd. Kort anekdotisch verhaal over een boer met dwerg. Solo zonder muziek.
  Duur: 20-25 min.
 • Fanny. Kort verhaal over een Iers meisje dat (gelukkig) ontsnapt aan de wereld der elfen. Solo zonder muziek.
  Duur: 20-25 min.
 • De 3 slimme boeren. Kort anekdotisch verhaal over arme boer, die zijn 2 rijke buren te slim af is. Solo zonder muziek.
  Duur: 20-25 min.
 • Parzival. 1e deel van Parzival-sage. Waarin Parzival ridder wil worden. Ingekort deel voor kinderen. Solo zonder muziek.
  Duur: 15-20 min.

Middeleeuwse verhalen.

Verhalenvertellers waren in de Middeleeuwen bijzonder populair. Zij trokken rond in vele landen van stad naar hof en waren overal welkom. Zij vergaarden en wisselden nieuws uit en brachten de adel in hun burchten troost met hoofse liederen en in aangename stemming met romantische minnedichten. Of droegen in de herberg of marktplein meer of minder bekende schelmenverhalen of hekeldichten voor, waar het volk intens van genoot. Iedere verteller, bard of zanger had zijn eigen voorraad verhalen, die hij naar believen aanpaste aan het publiek of aan de omstandigheid. Zodoende was een verhaal nooit hetzelfde tot …. op het moment dat het werd opgeschreven. In de Middeleeuwen was dat duur en tijdrovend en behalve de religieuze verhalen: heiligenverhalen en legenden, gebeurde dat of bij toeval of veel en veel later…

Wij kunnen u de volgende verhalen aanbieden:

 • Over de Vos Reynaerde: een bewerkte hertaling op rijm van het vdvrbekende Middeleeuwse dierenepos. Duo met muziek en maskers.
  Duur: 60 min. Diverse keren met succes uitgevoerd.

Het was in het voorjaar in de Pinksterdagen, het groeid’ en bloeide in bomen en hagen
dat koning Nobel alle dieren had ontboden om hen op zijn hofdag uit te noden.
En ieder dier kwam gelijk zijn eigen aard uit hol, leger, burcht of gaard…..

 • Gertrudes Minne: een sage uit de vroege Middeleeuwen waarin de non Gertrude de ziel van een ridder redt. Duo met muziek
  Duur: 30 min.
 • “Maître François”: een raamwerk van bewerkte anekdotes over waar gebeurde Middeleeuwse schelmenavonturen in onze contreien. Solo zonder muziek.
  Duur: 10 – 45 min (ook in delen op te voeren).middeleeuws-marktplein

Kerst en overige verhalen

Natuurlijk zijn er verhalen, die minder in een bepaalde categorie uit een oude tijd passen. Ook deze zijn de moeite waard om te vertellen en aan te horen

sprookjesWij kunnen u de volgende verhalen aanbieden:

 • De Drakensteen. Een eigen interpretatie van de bekende Michaels legende over het gevecht van St. Joris met de draak. Duo met muziek.
  Duur: 45 – 50 min.
 • Sneeuwwit: een kort Kerstverhaal. Over de zoektocht van een jonge herder naar zijn lam. Duo met muziek.
  Duur: 30 min.
 • De Kerstster. Een kort Kerstverhaal spelend in onze tijd over een bijzondere ontmoeting op Kerstavond. Solo zonder muziek.
  Duur: 15 min.
 • Een stille nacht. Het aloude Kerstverhaal, rijkelijk afgewisseld met bekende advents- kerstliederen, die meegezongen kunnen worden. Duo met muziek.
  Duur: 50-60 min.; in korte versie: 30-40 min.
 • De vierde wijze. Een wat langer Kerstverhaal over de zoektocht van de vierde koning/wijze naar de nieuw geboren koning. Solo zonder muziek.
  Duur: 30 – 40 min.
 • De fluit van de herdersjongen: een kort Kerstverhaal. Over de moeizame tocht van een jonge herder met zijn gekregen fluit naar het Christuskind. Duo met muziek.
  Duur: 30 min.
 • Baldur de sterke: een kort Kerstverhaal. Aangepaste legende over Christoforus, die consequent alleen de machtigste heer wilde dienen en zo tot Christus kwam. Solo.
  Duur: 15 min.
 • Zout. Een modern, kort verhaal over oude liefde, verteld vanuit het perspectief van de man. Solo met een lied.
  Duur: 15 min.
 • Peper. Hetzelfde verhaal als Zout, maar nu verteld vanuit het perspectief van de vrouw. Solo met een lied.
  Duur: 15 min.

line

Wij blijven continu ons repertoire uitbreiden.

line
Robin Meesterverteller

Wie we zijn

Robin Meesterverteller kan solo of in duo verhalen uit een scala van diverse oude tijden voor u tot leven brengen. Met zijn tweeën vullen we elkaar aan om tot een geïntegreerde opvoering te komen met tekst, muziek en diverse theatervormen.

Robin Meesterverteller

Ron Slot

Als Robin Meesterverteller breng ik verhalen tot leven.

Ik heb een achtergrond van zang en acteren. Los van elkaar, maar ook gecombineerd in muziektheater: spelen en zingen in musical, opera en operette. Dat heb ik met veel plezier gedaan en doe dat nog steeds. Naast productie, regie en andere theaterdisciplines schreef ik ook stukken. Toen een voorstelling, waarin ik meedeed niet doorging, vond ik dat zo jammer, dat ik er zelf mee verder ben gegaan.

En zo ontstond in 2010 ons eerste stuk “Over de Vos Reynaerde”. Sindsdien heb ik vele verhalen mede gevormd en tot leven gebracht. Met toewijding en passie. En dat is iedere keer weer genieten.

Robin Meesterverteller
Robin Meesterverteller

Dafne Boukema

Met klank, woord en muziek probeer ik mensen in hun ziel te raken en hun hart te verwarmen.

Vanaf mijn jeugd ben ik actief met muziek bezig. Met verschillende instrumenten (waaronder fluit, slagwerk, gitaar en fagot) en zang  heb ik enthousiast in verschillende orkesten, koren en ensembles deelgenomen. Ook het verzorgen van de kleding en het decor  vind ik belangrijk.

Net als muziek kunnen verhalen een mens in zijn ziel raken. Sommige verhalen/sprookjes vertellen diepe waarheden die beeldend tot leven komen. Zelfs als ze niet intellectueel begrepen worden kunnen ze toch een diepe invloed hebben.

Het mooist vind ik het als alle kunsten samen komen en de mensen zo raken en beïnvloeden dat ze daardoor een ander pad kunnen gaan bewandelen, of de moed krijgen om de “nieuwe” weg voort te zetten die ze al zijn ingeslagen.

line

Heel bijzonder. Daar moeten jullie mee doorgaan.

line
Robin Meesterverteller

Hoe het begon, een kort verhaal

Er werd op de deur geklopt. Verstoord keek ik op. Ik zat midden in een verhaal en wenste niet gestoord te worden.

Robin Meesterverteller
Robin Meesterverteller
“Ga weg!” riep ik, maar er werd opnieuw geklopt, harder en dwingender. Zuchtend stond ik op, legde mijn ganzenveer neer, liep naar de deur en opende deze. Tot mijn verbazing stond er een piepklein kereltje op de stoep niet hoger dan mijn knie. Het had wonderlijke kleertjes aan en keek mij met priemende zwarte kraaloogjes strak aan. “Bent u Meester Robin?”, vroeg het met een piepstem. “Ik heet Robin, maar ben geen meester,” antwoordde ik. “Schrijft u verhalen?” vroeg het verder. “Dat klopt”.

“Dan moet u meteen meekomen. Mijn meester is ernstig ziek en heeft naar u gevraagd”. Het wachtte geen antwoord af, maar draaide zich om en draafde met zijn korte beentjes de tuin uit.

“Wacht”, riep ik, “wie is je meester?” Het ventje stopte niet eens, toen het terugriep: “Kom!”

Ik stond in grote twijfel, maar iets roerde zich in mij; ik blies de kaars uit, griste mijn mantel van de haak en haastte mij achter het ventje aan. Het was al een eindje de heuvel af, voor ik het in kon halen. “Wie is je meester?,” herhaalde ik mijn vraag, maar het ventje gaf geen antwoord en draafde gewoon door. Tot mijn verbazing sloeg het bij de bosrand het oude pad omhoog het bos in.
line
Naar mijn weten woonde niemand daar in die richting en ik vroeg:”Waar woont je meester dan?” Weer gaf het kereltje geen antwoord. Toen we het bos uit waren ging het over een weide naar de heuveltop. Daar aangekomen bleef ik in stomme verbazing stokstijf staan. Aan de overkant van het kleine dal voor me uit stond bovenop een rotswand een schitterend kasteel. Machtige witte torens met hoge puntdaken torenden boven nevelsluiers uit. Ik keek mijn ogen uit. Nog nooit had ik dit kasteel hier gezien of er zelfs maar over gehoord in al die jaren dat ik hier woonde!

Maar lang kon ik me er niet over verwonderen of me aan dit prachtige uitzicht vergapen; het kereltje was al bijna over de heuvel om een bocht verdwenen. Halverwege de helling lag over een kloof een ophaalbrug, waar de kleine bode over heen draafde. Achter de openstaande poort was aan de overzijde van een grote binnenplaats een bordes, waarboven strenge gebeeldhouwde gezichten de ingang bewaakten. Zonder te stoppen draafde het ventje hierdoorheen naar binnen. Een brede gang leidde naar een centrale hal, waar diverse trappen op uit kwamen. Via een van de trappen bereikten we een gang waar het ventje mij een kamer binnenleidde.

Veelkleurig zonlicht kwam door hoge gebrandschilderde ramen met fantastische afbeeldingen de kamer in en bescheen een hemelbed met rode fluwelen gordijnen.”Hier is Robin, Meester”, kondigde de bode mij aan. Een gestalte in het bed bewoog en wenkte mij naderbij. In het bed lag een oude man met een witte baard en diepe groeven in zijn gezicht. Maar zijn blauwe ogen stonden helder, toen hij met verrassend warme stem zei: “Ah, Robin, dank je wel, dat je kon komen, wees welkom in mijn woning. Ga zitten”.

Ik ging verbijsterd en nog licht hijgend zitten en begon: “Wie bent u en waarom moest ik komen?”. Hij stak zijn hand op en zei:

“Mijn naam is Caï, ik ben verhalenverteller en een van de laatsten van een oud geslacht woordmagiërs. Er is nog een broer, die de relatie tussen de mens en de goden levend houdt. Ik heb een band met de natuur en de wezens die haar bevolken en doen leven in rots en aarde, in water en lucht, in plant en woud. Maar ik ben stervende. Sam, mijn bode, heb ik gevraagd jou te halen, want jij moet mijn werk voortzetten.”

Stomverbaasd vroeg ik: ”Ik? Waarom ik? Hoe, hoe kent u mij dan?”, stamelde ik. Glimlachend keek hij me aan en zei: “Ik heb jouw verhalen gelezen en ik zie er fantasie en verbeeldingskracht in. Dat is nodig om echte verhalen te vertellen. Vertellen is een kunst: je moet echt in je verhaal geloven en het dan met heel je hart vertellen en uitbeelden. Dan gaan verhalen leven.”. “Maar mijn verhalen zijn maar gewoon fantasie!”, wierp ik tegen.

Robin Meesterverteller
“Vergis je niet, Robin! Fantasie is de vrije ruimte van de geest. Ieder mens bezit een geest die verlangt naar geluk en liefde en vrijheid. Verhalen geven die geest voedsel; hoop op een beter leven. Jij verlangt er toch ook naar dat jouw verhaal de lezer zal raken en ontroeren?”.

Ik moest bekennen dat wel zo was. “Maar ik kan niet vertellen en ik durf het ook niet,” sputterde ik tegen.

“Jij kunt het en durven is niet aan de orde; bovendien krijg je hulp. Kom dichterbij, dan geef ik je mijn zegen,” wenkte Caï mij. Ik boog me naar hem toe en hij legde een hand op mijn schouder en de andere op mijn hart. “Doe je ogen dicht” en gehoorzaam sloot ik mijn ogen. Plots werd ik doorstroomd met een overweldigend gevoel van vreugde en tegelijkertijd ook verdriet. Verlangen welde in mij op en tranen sprongen in mijn ogen. Door de emotie kon ik haast geen adem meer halen en ik opende verdwaasd mijn ogen. Door mijn tranen heen zag ik een koninklijke gestalte, die met een zwaard op mijn schouder tikte en ik hoorde een krachtige stem: “Hierbij benoem ik jou, Robin de schrijver tot Robin Meesterverteller.” Knipperend met mijn ogen voelde ik de handen van Caï wegglijden, terwijl hij wegzakte in bed. ”Zo, nu kun je het. Ga en vertel je verhalen!” mompelde hij zwakjes hijgend.

“Maar hoe moet ik beginnen enne hoe moet het met u verder?”, drong ik nog aan.” Maak je om mij niet bezorgd; Sam helpt me met alles. Hij zal je later ook helpen. Begin gewoon, vertrouw op je gevoel en aanvaard hulp, wanneer die komt. Ik vertrouw je Robin, vaarwel; het ga je goed!” Zo nam ik afscheid van deze wonderlijke man.

line
IMG_4137Als in een droom liep ik terug, me afvragend of ik het werkelijk beleefd had. Toen ik door het bos terugliep hoorde ik licht getinkel. Ik bleef staan en luisterde naar die mooie klank. Daar klonk het weer en ik liep het bos in op zoek naar de bron. Op een open plek bij een klein watervalletje zag ik een vrouw zitten met een verwarde bos haar. Ze hield twee kleine koperen belletjes in haar hand, die ze af en toe tegen elkaar aan liet klinken. Het klonk prachtig en ik bleef even staan om te luisteren. Toen deed ik mijn mond open om te vragen wie ze was en waar ze vandaan kwam. Maar voor ik een geluid uit kon brengen zei ze: “Stil, luister!” En weer tikten de belletjes tegen elkaar. Ik sloot mijn ogen en liet het geluid over mij heen komen. Het leek wel, toen ik me helemaal op het luisteren gericht had, dat de heldere klanken in mij bleven klinken. Even later hoorde ik haar stem: “Ik wilde horen of ze net zo mooi meeklonken als het getinkel van het water!” Toen ik mijn ogen opendeed, zat ze me glimlachend aan te kijken. “Hallo, ik ben Dafne en ik maak muziek,” zei ze. “En ik ben Robin en ik schrijf verhalen. En ik vertel ze ook,” voegde ik er haastig aan toe. Even bleef het stil en we zaten elkaar aan te staren. Plots vroeg ik een opwelling: “Wil je met mij meekomen om te luisteren of mijn verhalen ook goed klinken?”. Ze hield haar hoofd scheef terwijl ze me aankeek. Toen stond ze op en glimlachte me toe: “Dat is goed, Robin de verhalenverteller; waar woon je?”.
“En zo is het gekomen,” zeg ik als ik de kring kinderen rondkijk die aandachtig mijn verhaal hebben aangehoord. “Nu vertellen we samen verhalen; ik met woorden en Dafne met muziek”. “Is ze wel aardig?” vraagt een klein meisje. “O, ja hoor, heel aardig. Maar soms is ze best wel streng, als ik het niet goed vertel of zing,” antwoord ik.

Een grotere jongen kijkt naar Sam. “Maar dat is toch gewoon een pop,” wijst hij.

“Tsja, dat lijkt wel zo, hè?” Alle kinderen knikken. “Kijk, dat kasteel heb ik nooit meer gezien, dus ik dacht, dat ik het gedroomd had. Maar op een ochtend, zat Sam gewoon op de paal naast het tuinhekje. Hij bewoog niet en heeft ook niet meer gesproken. Maar toch helpt hij me.” Ik wacht even en buig me naar hen toe. “Ik geloof dat hij levend werd gehouden door de verhalen van Caï en ik weet het niet zeker, maar soms heb ik het gevoel dat als wij een verhaal heel goed verteld hebben, ik hem even met zijn hoofdje zie knikken”. Met grote ogen kijken de kinderen naar Sam.

“En nu moeten jullie naar huis. Het is al laat, en jullie moeders wachten met het eten!” roep ik uit en help het groepje kinderen de deur uit. “Tot volgende keer, Meester Robin!” roepen ze terwijl ze langs de eerste huizen van het dorp rennen. Ik kijk ze na en ga weer naar binnen.

Plots zie ik beweging in mijn ooghoek. Was dat nou Sam, die even met zijn hoofdje knikte?

Einde

line

Complimenten! Deze druktemaker hier op mijn schoot heeft ademloos 35 minuten stil geluisterd.

line
Robin Meesterverteller

Agenda

Wat nog komt in 2019:

 • 26 oktober: Sprookje”Sneeuwwitje”; Bartimeus, Doorn om 15.00 uur. Besloten voorstelling.
 • 1 november: volksverhaal: “Jan met de grote oren”; vertelcafé Torenlaantheater Zeist, tussen 20.00 en 22.00 uur. Toegang gratis
 • 15 november: Sprookje “Het dappere snijdertje”; Café Goeden Avond; Nieuw Salem, De Lei 86, Driebergen vanaf 19.00 uur. Toegang gratis.
 • 3 december: volksverhaal: “Pieter met de grote oren”; afscheidsreceptie in Rotterdam. Besloten voorstelling.
 • ??  december: Kerstverhaal “De fluit van de herdersjongen”; IDEA bibliotheek Zeist; om ?? uur. Toegang gratis.
 • 24 december: Kerstverhaal “de Vuurtorenwachter”, VK-kerk, Utrecht, Herenstraat 27; tussen H. Lof en Nachtmis. (zie website VKK: www.vkk.nl) Toegang gratis.

Wat geweest is in 2019:

 • 28 augustus: sprookje: “het dappere snijdertje”, Speelweek, Driebergen.
 • 18 mei: verhaal: “de bedelaar en de koning”, vertelpodium, Doorn.
 • 10 mei: oorlogsverhaal: “de drie van Austerlitz”, school De Pirapoleon, Austerlitz
 • 20 april: Bewerkte fabel: “De raaf en de vos”; vertelcafe De Kameel, Den Dolder.
 • 20 maart: Eigen verhaal “De zonsopgang”; Wereldverteldag, Torenlaantheater, Zeist.
 • 20 maart: Sprookje “De wolf en de 7 geitjes”; Wereldverteldag, Boswerf, Zeist.

Wat geweest is in 2018:

 • 22 december: Kerstverhaal: “Sneeuwwit”; IDEA bibliotheek Zeist.
 • 15 december: Kerstverhaal: “Sneeuwwit”;Kerstmarkt Soest.
 •  9 december: Kerstverhaal: “Sneeuwwit”; Centrum Salvia, Driebergen.
 • 22 augustus: bewerkt sprookje: “Hans en het dierenconcert”; Speelweek, Driebergen.
 • 18 mei: oorlogsverhaal: “de drie van Austerlitz”; school de Pirapoleon, Austerlitz.
 • 5 april: oorlogsverhaal: “de tien van Den Dolder”; herdenking oorlogsmonument bij Soestdijkerweg, Den Dolder

Wat geweest is in 2017:

 • 24 december: Kerstverhaal “Baldur de sterke”, VK-kerk, Utrecht
 • 20 december: Kerstverhaal “Een stille nacht”, IDEA-bibliotheek, Zeist
 • 8 december: Noors sprookje “Ragebol”, Breidablick, Middenbeemster
 • 26 november: Noors sprookje “Ragebol”, Gluren-op-de-heuvelrug, cultuurhoek, Driebergen
 • 15 september: middeleeuws verhaal over “Francois”, vertelcafé, Zeist
 • 16 augustus: Zweeds sprookje “Hoed je voor trollen”, Speelweek, Driebergen.
 • 24 juni: jubileumfeest van ons 7-jarig bestaan; eten, drinken, dansen en luisteren naar ons gelegenheidsverhaal: “Op zoek naar de graal”.
 • 18 juni: “het lelijke jonge eendje”, woon- en werkgemeenschap Bronlaak, Oploo
 • 12 mei: verhaal bij herdenking oorlogsmonument Woudenbergseweg, basisschool de Pirapoleon, Austerlitz
 • 16 mei: “het lelijke jonge eendje”, ontmoetingscentrum De Vijver, Driebergen.
 • 21 mei: “het lelijke jonge eendje”, camping, Doorn
 • 26 maart: tekstbijdrage aan concert Amersfoorts Vocaal Ensemble, kapel Zon en Schild, Amersfoort.
 • 19 maart: Noors volksverhaal “Ragebol”, zoldertheater Slot Zeist  op wereldverteldag.
 • 4 februari: Griekse mythe “Demeter en Persephone”, zorginstelling Scorlewald, Schoorl

Wat geweest is in 2016:de fluit vd. herdersjongen

 • 21 december: Kerstverhaal “Een stille nacht”, IDEA-bibliotheek, Zeist
 • 28 augustus: Indiaans sprookje: “De Wolkeneter”, Slottuintheater, Zeist.
 • 5 juli:  sprookje  “Het lelijke jonge eendje”, Tobiasschool, Zeist.
 • 26 juni: try-out van Indiaans sprookje: “De Wolkeneter”, Slot Zeist, Dag der Kunsten.
 • 20 mei: verhaal dodenherdenking monument Woudenbergseweg, basisschool de Pirapoleon Austerlitz
 • 22 april: kort verhaal “Peper”, Vertelcafé, Torenlaantheater, Zeist.
 • 5 april: verhaal dodenherdenking monument Soestdijkerweg, basisschool de Kameleon Den Dolder
 • 20 maart: kort verhaal “Peper”, i.h.k. van Wereldverteldag, Torenlaantheater, Zeist.
 • 6 maart: sprookje  “Het lelijke jonge eendje”, wooncentrum Kraaijbeek, Driebergen
 • 31 januari: mythe “Demeter en Persephone”, wooncentrum Kraaijbeek, Driebergen
 • 24 januari: verhaal over St. Maarten, buurkerkenlunch, Utrecht
 • 11 januari: 2 korte verhalen, basisschool Op Dreef,  Zeist
Robin Meesterverteller
Robin Meesterverteller

Wat geweest is in 2015:

 • 22 december: kerstverhaal “De fluit van de herdersjongen”, Idea bibliotheek, Zeist
 • 30 oktober t/m 20 november: workshop Verhalen Vertellen, Basisschool Op Dreef, Zeist
 • 11 november: kort verhaal over St. Maarten, basisschool de Kameleon, Den Dolder
 • 25 oktober: mythe “Demeter en Persephone”, wooncentrum Heerewegen, Zeist.
 • 18 oktober: mythe “Demeter en Persephone”, Woon-Werkgemeenschap Bronlaak, Oploo
 • 11 september: kort verhaal  “Zout”, vertelcafé Zeist
 • 23 augustus: Hongaars sprookje “de drie kostbaarheden”, verjaardag, Zeist
 • 19 augustus: sprookje “de droom van Hansl”, Speelweek,  Driebergen
 • 30 juli: mythe “Demeter en Persephone”, verpleeghotel Bovenwegen, Heideweg 2, Zeist
 • 21 juni: sprookje “de droom van Hansl”, Festival dag der Kunsten, Zeist
 • 1 mei: kort oorlogsverhaal; dodenherdenking, basisschool Pirapoleon, Austerlitz
 • 7 april: kort oorlogsverhaal; dodenherdenking, basisschool de Kameleon, Den Dolder
 • 22 maart: “de drie wensen”, Wereldverteldag, op locatie Broodlokaal, Zeist
 • 15 maart: sprookje “Vrouw Holle”, Woonoord Kraaijbeek, Driebergen

line

In voorbereiding:

 • Een bewerking van de originele versie van het Grimm-sprookje “Sneeuwwitje” staat in de steigers.
 • Een eerste deel van Parzival, bewerkt als kindervertelling, werken we om naar een volwassen vorm met meer diepgang en aangepaste muziek en breiden we uit met volgende delen.
line
Boek Robin meesterverteller
line
line

Contact

Bent u geïnteresseerd? Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op

per telefoon : 06 – 20610813

per onderstaand e-mailformulier:

of volg ons op Facebook.

line

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht